Το χρήμα πολλαπλασιάζεται

Όσοι δεν κατάλαβαν ίσως ακόμα την έκταση και τη σημασία αυτής της έκρηξης, θα ήταν χρήσιμο, να έριχναν μια ματιά στην εικόνα 7.

Δείχνει πόσα χρήματα διακινούνται κάθε μέρα στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης. Από όλες τις "εκρηκτικές" καμπύλες που είδαμε
μέχρι τώρα, η καμπύλη της εικόνας 7 είναι η "εκρηκτικότερη".

Αποδεικνύει με τον παραστατικότερο και πλέον αδιάψευστο τρόπο όσα υπολογίσαμε στο κεφάλαιο:

Ένα σοβαρό αστείο.

Ότι ακριβώς το υπάρχον κεφάλαιο αυξάνεται εκρηκτικά. Και αυτό το
κεφάλαιο πρέπει βέβαια, σύμφωνα με τη βασική αρχή του συστήματός
μας, να τοποθετηθεί κερδοφόρα.

Και ίσως αυτό το διάγραμμα να δίνει την απάντηση στο ερώτημα, τι συνέβη με το σύστημα μας κάπου εκεί πριν από το 2000 και άρχισαν οι κραδασμοί και στο σύστημα και στο "βαρόμετρό" του τον Dow-Jones.

Textfeld: Όπως το είχαμε προβλέψει με το αστείο μας μαθηματικό παιγνίδι, έρχεται κάποια στιγμή που το συσσωρευμένο κεφάλαιο γίνεται τόσο πολύ, ώστε δεν βρίσκει πια τρόπο, να τοποθετηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις και στρέφεται σ' αυτό που είχαμε ονομάσει 
αυτοκαταστροφικό κανιβαλισμό.

Το διάγραμμα 7 δείχνει ακριβώς, πως γύρω στο 2000 η υπερσυγκέντρωση του κεφαλαίου φτάνοντας στην τάξη των δισεκατομμυρίων άρχισε να παίρνει πλέον αστρονομικές διαστάσεις.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα.

Όλα τα δεινά που ακολούθησαν στο νέο αιώνα και τα ακόμα δεινότερα που έρχονται.

 

Αυτή τη στροφή δείχνει ακριβώς το διάγραμμα 7.

Ένας γιγαντιαίος όγκος κεφαλαίου στράφηκε από το 2000 προς το χρηματιστήριο.

Στο χρηματιστήριο δεν παράγεται κάτι,
δεν δημιουργείται πλούτος.

Εκεί μπορείς να πλουτίσεις μόνο,
παίρνοντας τα έτοιμα χρήματα κάποιου άλλου.

Παλαιότερα, θα μπορούσε κανείς, να ισχυρισθεί, πως βάζοντας τα λεφτά του στο χρηματιστήριο, έκανε μια παραγωγική επένδυση.

Η εταιρεία της οποίας τις μετοχές αγόραζε, έχοντας μεγαλύτερα κεφάλαια,
θα μεγάλωνε τον κύκλο εργασιών της δημιουργώντας νέο πλούτο. Τώρα
πια όμως αυτό είναι πλέον αδύνατο. Το ξέρουμε όλοι: οι εταιρείες περιορίζουν
πια τον κύκλο των εργασιών τους. Πλούτος όμως εξακολουθεί να παράγεται
σε ολόκληρη τη γη. Και ο πλούτος αυτός συγκεντρώνεται συνεχώς σε λίγα χέρια,
χέρια ανθρώπων που μη βρίσκοντας που να τοποθετήσουν τα λεφτά τους, τα
πηγαίνουν στο χρηματιστήριο.

Textfeld: Τα χρήματα που έχουν παγκοσμίως συσσωρευτεί είναι πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, μια τεράστια ποσότητα χρημάτων.
Έχουν αυξηθεί τρομακτικά και αυξάνονται ασυγκράτητα παραπέρα.
Το ύψος των δισεκατομμυρίων αυτών των ποσών
είναι τόσο δύσκολα αντιληπτό για εμάς τους απλούς ανθρώπους,
ώστε χρειάζεται να καταβάλουμε ιδιαίτερο κόπο, για να αντιληφθούμε το μέγεθός του.

Προτείνω όμως να τον κάνουμε τον κόπο αυτό, γιατί η συνηθισμένη μας απάντηση:
"τα μεγέθη αυτά ξεπερνούν την
ικανότητά μου να τα αντιληφθώ
"
είναι ακριβώς αυτό που περιμένει το σύστημα.

Δεν θέλει να καταλάβουμε.

Δεν έχετε προσέξει πως όχι μόνο τα νούμερα είναι ασύλληπτα,
αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι ακατανόητη;

Αυτά όλα δεν είναι για εμάς τους απλούς θνητούς.

Αυτά είναι δουλειά των "ιερέων" του συστήματος,
των ανθρώπων των Τραπεζών και του Χρηματιστηρίου.

Εμείς πρέπει απλώς να δουλεύουμε
για να παράγονται συνεχώς τα χρήματα αυτά.

Η διαχείριση είναι δουλειά των "ιερέων".

Εμείς όσο λιγότερο καταλαβαίνουμε, τόσο καλύτερα.

Επιστροφή                                             Περιεχόμενα                                         Συνέχεια