Καθήκον No. 4 (Μακροπρόθεσμα)

Να προετοιμάσουμε τη μετάβαση στην ιδανική κοινωνία.

Σκέψεις για το πως θα πρέπει να διαμορφωθεί η ιδανική κοινωνία,

το ξέρετε, έχουν γίνει πολλές, όπως για παράδειγμα στην ενότητα:
Μια νέα αρχή″.

Μακροπρόθεσμα δουλειά μας θα είναι να τις μελετήσουμε,

να δούμε σε ποιο βαθμό είναι πραγματοποιήσιμες και σιγά σιγά
να προετοιμάσουμε το δρόμο για την εφαρμογή τους.

Δεν θα ήταν σωστό όμως εδώ
να αρχίσουμε τη συζήτηση αυτή,

γιατί μια ιδανική κατάσταση έχει από τη φύση της
τον χαρακτήρα της ουτοπίας και μια τέτοια συζήτηση
θα μπορούσε να δυσφημήσει ολόκληρο αυτό το κείμενό
ως ονειροπόληση.

Η ιδανική κατάσταση μπορεί
να χρησιμεύσει μόνο ως
κατευθυντήρια γραμμή.

Το ξέρουμε από τα πριν,

πως θα ήταν πολύ ωραίο ώστε να είναι αληθινό,
να την πραγματοποιήσουμε εκατό τοις εκατό.

Το ξέρουμε πως θα χρειαστεί να κάνουμε εκπτώσεις.

Μας δείχνει μόνο την κατεύθυνση πάνω
στην οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια