Καθήκον No. 3 (Μεσοπρόθεσμα)

Να εμποδίσουμε τις κινήσεις του συστήματος.

Μόλις σχηματιστούν οι πρώτες ομάδες ειδικών,

πρέπει να αρχίσουν την υπονόμευση
της δράσεως του συστήματος.

     Ετοιμάζεται το σύστημα

από ένα αεροδρόμιο να βομβαρδίσει μια χώρα,

μπλοκάρουμε την κατάλληλη στιγμή
τις επικοινωνίες του αεροδρομίου.

     Σχεδιάζει το σύστημα

την οικονομική καταστροφή μιας χώρας,

παραπιούμε τα στατιστικά στοιχεία, στα οποία
βασίζονται οι τραπεζικοί υπολογισμοί.

     Αποφασίζει το σύστημα

να πυροδοτήσει έναν ατομικό πύραυλο,
προκειμένου να προκαλέσει τον τρίτο
παγκόσμιο πόλεμο,

αλλοιώνουμε το πρόγραμμα του υπολογιστή
που ελέγχει τον πύραυλο.

Δολιοφθορά είναι μια δύσκολη δουλειά,

είναι δουλειά για ειδικούς,

αλλά γι’ αυτό έχουμε τους ειδικούς μας,
για τις δύσκολες δουλειές.

Χρειαζόμαστε έμπιστους ανθρώπους
σε σημαντικές θέσεις.

Αν δεν τους βρούμε,

πρέπει να φροντίσουμε, ώστε

δικοί μας άνθρωποι
να τοποθετηθούν στα κρίσιμα πόστα.

Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται

     έγκαιρη προετοιμασία,

     καλός σχεδιασμός

     και πολύς χρόνος.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια