Καθήκον No. 5 (Απώτερος στόχος)

Να αποφύγουμε τη μετάλλαξη σε δικτατορία.

Οι ομάδες μας των ειδικών

θα μπορούσαν εύκολα να εκφυλισθούν σε δικτατορία.

Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ″κακή″ δικτατορία
του συστήματος με την δική μας ″καλή″ δικτατορία.

Η δικτατορία είναι δικτατορία και
με τις καλύτερες προθέσεις πάσχει
εκ γενετής από τύφλωση και κώφωση.

Η δημοκρατία, όπου ο λαός παίρνει τις αποφάσεις,

θα αποτελούσε την ασπίδα για αυτόν τον κίνδυνο και γι’ αυτό
καλά θα ήταν να κάνουμε αναλυτικά σε μια χωριστή ενότητα

κάποιες σκέψεις επάνω σ’ αυτό το θέμα.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια