Η απόλυτη ακρίβεια

Τόσο η λογική και τα μαθηματικά

όσο και κάθε άλλο προϊόν της λειτουργίας του εγκεφάλου μας,
δεν μπορεί παρά να φέρει τη σφραγίδα, να έχει τα χαρακτηριστικά
του τρόπου που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας.

Textfeld: Γνωρίζουμε ακόμα πολύ λίγα για τη 
νομοτέλεια της λειτουργίας αυτής,

εφόσον όμως δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο
εξωτερικών υπερφυσικών επιδράσεων,

Textfeld: θα πρέπει να δεχθούμε ότι ισχύουν για τη λειτουργία αυτή οι ίδιοι φυσικοχημικοί νόμοι που ισχύουν και για τον υπόλοιπο Κόσμο.

Έχουμε (;) επίγνωση του ότι οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες,

δεχόμαστε όμως ότι η ισχύς της λογικής μας και η ακρίβεια
των μαθηματικών μας είναι απόλυτη.

Textfeld: Ένα και ένα κάνει ακριβώς δύο, 
όχι περίπου δύο.

Δεν κρύβεται κάποια αντινομία σ' αυτό.

Μπορεί το μυαλό μας να είναι πεπερασμένο και ατελές,
το γεγονός αυτό όμως δεν του στερεί το δικαίωμα να
δημιουργήσει, να φανταστεί ένα σύστημα, τα μαθηματικά,

που εξ ορισμού είναι τέλειο και έχει
απόλυτη ακρίβεια στα αποτελέσματά του.