Η δυνατότητα της πρόβλεψης

Ο δικός μας τρόπος περιγραφής του Φυσικού Νόμου,

για παράδειγμα μια εξίσωση που γράφουμε σε ένα κομμάτι χαρτί,
δίνει προσεγγιστικά μόνο αυτό που προδιαγράφει ο Φυσικός Νόμος.

Η ακρίβεια της περιγραφής αυτού που
πράγματι συμβαίνει είναι πεπερασμένη.

Αυτή όμως η προσεγγιστική περιγραφή είναι εξαιρετικά χρήσιμη,
γιατί μας δίνει τη δυνατότητα της πρόβλεψης.

Textfeld: Μπορεί η ακρίβεια της πρόβλεψής μας να είναι περιορισμένη, 
τη δουλειά μας όμως την κάνουμε.

Όλες οι εφαρμογές έτσι γίνονται:

Σχεδιάζουμε, ας πούμε, ένα αεροπλάνο και λέμε,
αυτό θα μπορεί να απογειώνεται με φορτίο 60 t και
να πετάει με ταχύτητα 700 km/h.

Όταν το δοκιμάζουμε μετά την κατασκευή, αποδεικνύεται
συνήθως πως λίγο μόνο πέσαμε έξω.

Σηκώνει 59,7 t και φτάνει τα 705 km/h.

Η ικανότητά μας για πρόβλεψη ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση.

Την κίνηση ενός πλανήτη του ηλιακού συστήματος,
μπορούμε να την προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια,
την κίνηση ενός φύλλου που πέφτει από ένα δέντρο,
με μικρότερη.

Textfeld: Γνωρίζουμε πολύ καλά τι φταίει για την περιορισμένη ακρίβεια της πρόβλεψής μας. 
Είναι η περιορισμένη γνώση μας.

Όσο περισσότερο μελετούμε τα φαινόμενα,
τόσο βελτιώνουμε την προσέγγισή μας.

Διορθώνουμε τη διατύπωση μας για το νόμο, προσθέτοντας π.χ. έναν όρο στην εξίσωση
και μετράμε ακριβέστερα τις αρχικές συνθήκες
που επηρεάζουν μερικές φορές πολύ έντονα το αποτέλεσμα του υπολογισμού.

Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί

να αλλάξουμε και ολόκληρη τη διατύπωση μας
ή ακόμα και την αντίληψή μας για το φαινόμενο,

χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να προσδώσουμε
σ' αυτό το γεγονός κάποια ιδιαίτερη σημασία.