Τεχνικές λεπτομέρειες

       Και πώς εξασφαλίζεις πως οι σωστές απαντήσεις
του τεστ δεν θα ″κυκλοφορήσουν″,
ώστε να εμφανίζονται όλοι ως γνώστες και κάτοχοι
του θέματος, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι;

Η συμμετοχή στο τεστ γίνεται μέσα από το διαδίκτυο.

Ο κάθε πολίτης μπαίνει από το σπίτι του με τον
υπολογιστή του και τα στοιχεία της ταυτότητάς του
στη συγκεκριμένη πύλη με τις ερωτήσεις.

Έχουν ετοιμαστεί αρκετές
δεκάδες ερωτήσεων.

Ο πολίτης αντιμετωπίζει στην
τύχη πέντε έξι μόνο απ’ αυτές.

Η πύλη είναι ανοιχτή για
περιορισμένο μόνο χρόνο.

Ας πούμε

για 15 λεπτά το βράδυ της Παρασκευής στις 9 ή ώρα

(που βρίσκονται οι πιο πολλοί στο σπίτι).

       Και ποιος είναι αυτός που προκαλεί
αυτή την ψηφοφορία, το δημοψήφισμα;

Η κυβέρνηση, η οποία χρειάζεται την
απόφαση του λαού, για να ενεργήσει.

Δεν μπορεί να προβεί σε καμιά ενέργεια,
αν δεν έχει αποφασίσει προηγουμένως ο λαός.

Αλλά και κάθε πολίτης

μπορεί να προκαλέσει
ψηφοφορία για ένα θέμα,
το οποίο θεωρεί σημαντικό.

Είναι περισσότεροι πολίτες της ίδιας γνώμης,

τότε πρέπει η κυβέρνηση να
βάλει το θέμα σε ψηφοφορία.

Το θέμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε
αντικείμενο της κοινωνικής ζωής, γιατί όχι
και στη σύνθεση της ίδιας της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση δεν είναι μια συμπαγής
ομάδα η οποία ανήκει σε κάποιο κόμμα.

Αποτελείται από άτομα που έχει επιλέξει ο
λαός ξεχωριστά με βάση τις ικανότητές του
καθενός για το πόστο που προορίζεται.

Όπως ο λαός τους έχει επιλέξει,

έτσι πάλι ο λαός μπορεί να τους απομακρύνει.

Βρίσκουν οι περισσότεροι πολίτες,

πως ένας συγκεκριμένος υπουργός
δεν εκτελεί σωστά τις υποχρεώσεις του,

πηγαίνει απλούστατα ο υπουργός στο σπίτι του.

Ακόμα και αυτό το ίδιο το σύστημα

που εδώ περιγράφουμε,
της άμεσης δημοκρατίας με
συντελεστή βαρύτητας της ψήφου

μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω.

Αν βρεθεί κάτι καλύτερο,
ψηφίζουν οι πολίτες και το αλλάζουν.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια