Ένα πρόβλημα

Εδώ βέβαια εγείρεται το ερώτημα:

ποιος ορίζει τους συντελεστές βαρύτητας
για κάθε επαγγελματικό κλάδο και

ποιος ετοιμάζει το ερωτηματολόγιο
για την βαρύτητα της ψήφου.

       Άσε με εμένα να ορίσω τους συντελεστές
και να ετοιμάσω το ερωτηματολόγιο,
έτσι ώστε να μετράει μόνο η γνώμη των
ομοϊδεατών μου, και τότε τα λέμε, αν το
σύστημα αυτό θα εξακολουθήσεις να
το ονομάζεις ακόμα δημοκρατία.

Σωστά.

Το πρόβλημα αυτό υπάρχει,
αλλά τι μπορούμε να κάνουμε;

Ποιος άλλος εκτός από μια ομάδα ειδικών
μπορεί να αναλάβει το καθήκον αυτό
και να κάνει τις εξετάσεις;

Αυτοί δεν κάνουν ούτως ή άλλως όλες
τις άλλες εξετάσεις που χρειαζόμαστε;

Τι θα προτιμούσατε,

να βάλουμε κάποιον ανίδεο να εξετάζει,
ή να καταργήσουμε γενικά όλες τις εξετάσεις,
ώστε να μπορεί ο καθένας, να οδηγάει το αεροπλάνο,

όπως μπορεί με την ψήφο του να οδηγήσει το κράτος;

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι
ειδικοί μας δεν κάνουνε ποτέ λάθη,

αλλά κάνουν λιγότερα λάθη
από κάποιον άσχετο.

Κάνουν λάθη,
αλλά, όπως είπαμε,

σε κάποιον που δεν έχει περάσει
τις εξετάσεις της χειρουργικής,
θα καθόσασταν να σας ανοίξει
την κοιλιά;

Όπως οι ειδικοί μας
διεξάγουν τις εξετάσεις

για το δίπλωμα οδηγήσεως
ή το δίπλωμα της Νομικής,

να ορίσουν τους συντελεστές και
να ετοιμάσουν και το τεστ για τη
βαρύτητα της ψήφου.

Να στρώσουν κάτω τα υποτιθέμενα
έξυπνα κεφάλια τους

και να βρουν της κατάλληλες
ερωτήσεις για το κάθε πρόβλημα.

Την αποτίμηση του τεστ θα την
κάνει φυσικά ο υπολογιστής.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια