Μια νέα πρόταση

Στην προηγούμενη περίπτωση

με το νομοσχέδιο για την παιδεία
να έχει για παράδειγμα

η ψήφος των δασκάλων συντελεστή βαρύτητας 10
και η ψήφος των μηχανικών συντελεστή 1.

Για το νομοσχέδιο για τα μεταλλεία

θα είναι φυσικά οι συντελεστές αντίθετα:

1 για τους δασκάλους και 10 για τους μηχανικούς.

Ο συντελεστής 10 χρησιμοποιήθηκε μόνο ενδεικτικά.

Όσο πιο εξειδικευμένο είναι το ερώτημα π.χ.

Να επιτραπεί η χρήση του ζιζανιοκτόνου Z-R 14;″,

τόσο υψηλότερος πρέπει να είναι ο συντελεστής.

Όσο πιο γενικό είναι το ερώτημα,

τόσο χαμηλότερος.

Αν πρόκειται

για τον διορισμό ή την απόλυση
στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο
(για τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας)

δεν πρέπει να υπάρχει καν συντελεστής.

Όλες οι ψήφοι έχουν την ίδια βαρύτητα.

       Και αποκλείεται ένας μηχανικός μεταλλείων
να έχει μελετήσει από προσωπικό ενδιαφέρον
τα προβλήματα της παιδείας σε βάθος, ώστε να
έχει τόσο πολλές γνώσεις, που η γνώμη του να
είναι πολύτιμη;

Πώς τον καταδικάζεις να έχει η γνώμη του μόνο
τον συντελεστή 1;

Για το πρόβλημα αυτό θα μπορούσαμε,

πέρα από την επαγγελματική αρμοδιότητα,

να εισαγάγουμε συμπληρωματικά

ένα είδος εξετάσεις, κάποιο τεστ,
από το οποίο να προκύπτει
πόσο βαρύνουσα είναι
η γνώμη του κάθε πολίτη

πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Για παράδειγμα:

Προτού δώσει τη γνώμη του στο κυρίως ερώτημα:

″Θέλετε να προσθέσουμε ένα ακόμα
έτος εκπαίδευσης στο Λύκειο;″,

θα πρέπει να απαντήσει σε κάποιες
άλλες ερωτήσεις που να δείχνουν,

     αν είναι σε θέση να καταλάβει σε βάθος το
κυρίως ερώτημα, για να το απαντήσει σοβαρά.

     Αν έχει εμβαθύνει στον προβληματισμό.

     Αν έχει λάβει υπόψη του τις παραμέτρους
που συνοδεύουν το πρόβλημα και

     αν σκέφτηκε τις επιπτώσεις που θα έχει
η απόφασή του.

Ας πούμε:

1.      Ξέρετε πόσο διαρκεί σήμερα η φοίτηση στο Λύκειο;

2.      Ξέρετε πόσο διαρκεί στις άλλες χώρες τις Ευρώπης;

3.      Πόσες επιπλέον γνώσεις νομίζετε πως έχει
συγκεντρώσει η ανθρωπότητα από την εποχή που
είχαμε την τελευταία σχολική μεταρρύθμιση;

4.      Ποια αύξηση δαπανών στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας πιστεύετε ότι θα προκαλέσει
η προσθήκη ενός ακόμα έτους στο Λύκειο;

5.      Ποια νομίζετε πως θα είναι η επίπτωση στην Εθνική
Οικονομία, αν οι νέοι αργήσουν έναν χρόνο ακόμα
να μπουν στο Πανεπιστήμιο ή στην παραγωγική διαδικασία;

6.      ….

(Αν ρωτούσαμε μια ομάδα ειδικών
εκπαιδευτικών, θα μας έδιναν σίγουρα
πολύ καλύτερα παραδείγματα
ερωτήσεων για το τεστ αυτό).

Αποδεικνύεται από τις προκαταρκτικές ερωτήσεις

ότι ο ερωτώμενος έχει πλήρη επίγνωση
του τι σημαίνει η αλλαγή αυτή και ποιες
θα είναι οι επιπτώσεις της,

τότε έχει η ψήφος του τη μέγιστη βαρύτητα.

Αποδεικνύεται ότι έχει απόλυτη άγνοια,

τότε δεν θα πρέπει να πάρουμε την
απάντησή του πολύ στα σοβαρά.

Με αυτό το τεστ

ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος να θαμπώσει τον λαό
ένας ιδιαιτέρως ικανός ρήτορας και να τον οδηγήσει
να παίρνει μόνο τις αποφάσεις που αρέσουν σ’ αυτόν.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια