Μια σταγόνα βροχής

Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο της υδρογείου

μια σταγόνα νερού κατεβαίνει από κάποιο
σύννεφο προς τη γη.

Textfeld: Η κίνησή της ελέγχεται από το Φυσικό Νόμο. 
Δεν είναι ελεύθερη να κάνει "ό,τι θέλει". 
Θα κάνει αυτό που προδιαγράφει ο Φυσικός Νόμος. 
Και μάλιστα με ακρίβεια 100%, όπως συμφωνήσαμε.

Το μέλλον της είναι απολύτως προδιαγεγραμμένο από το Φυσικό Νόμο.

Και το παρελθόν της επίσης.

Όπως αυτό που θα γίνει στο  επόμενο δευτερόλεπτο είναι απολύτως ορισμένο,

έτσι και ό,τι έγινε μέχρι τώρα ήταν πάντοτε ακριβώς καθορισμένο.

Ας κάνουμε μια προσπάθεια να "φανταστούμε" την ιστορία της σταγόνας μας.

Τα πολύ μικρά σταγονίδια που αποτελούν το σύννεφο

είναι μεν νερό στην υγρή φάση, το πολύ μικρό τους
μέγεθος όμως, τους επιτρέπει να αιωρούνται.

Όταν κάμποσα από αυτά συνενώθηκαν και η βαρύτητα έγινε αισθητή,

άρχισε η καθοδική κίνηση προς τη γη.

Textfeld: Ολόκληρη η σταγόνα έχει μια συμπεριφορά που μας είναι αρκετά κατανοητή. Κινείται με έναν τρόπο που γνωρίζουμε και αναμένουμε.

Έλκεται από τη γη, αντιμετωπίζει την τριβή του αέρα.

Μπορεί να αλλάξει την πορεία της ανάλογα με τα ρεύματα
του αέρα που θα συναντήσει.

Ακόμα και με τα ατελή μας μέσα θα μπορούσαμε

να παρακολουθήσουμε την κίνησή της, και σε κάποιο
βαθμό να προβλέψουμε την παραπέρα πορεία της.

Η ιστορία της είναι μια σύντομη ιστορία.

Ανάλογα με το ύψος του σύννεφου μπορεί να είναι λίγα ή περισσότερα λεπτά.

Αυτό που αξίζει να μελετήσουμε περισσότερο
είναι η ιστορία του νερού που τη συνθέτει.