Το "φλου" και ο "θόρυβος"

Αν τυχόν υπάρχει κάποια, έστω πολύ μικρή, ανακρίβεια

στην ισχύ του Φυσικού Νόμου, κάποια ασάφεια
στον καθορισμό αυτού που περιγράφει,

αν αυτό που καθορίζει δεν θα ήταν τόσο βέβαιο,

αν η εικόνα που δίνει για τον Κόσμο είναι λιγάκι
"φλου", τότε η αβεβαιότητα αυτή, το "φλου" της
φωτογραφίας, θα μπορούσε να αποκαλυφθεί,
αν κάναμε μια πολύ μεγάλη μεγέθυνση.

Textfeld: Αν η φωτογραφία μας ήταν από την αρχή, από τη φύση της, απολύτως "καθαρή",

αν τα όρια ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο

ήταν απολύτως ορισμένα με την ακρίβεια των μαθηματικών,

τότε όσο και αν μεγεθύναμε το

όριο αυτό, η διαφορά ανάμεσα στο μαύρο
και το άσπρο θα παρέμενε πάντα απολύτως σαφής.

Textfeld: Αν η φωτογραφία μας ήταν από τη 
φύση της λιγάκι "φλου",

τότε μπορεί για μικρή μεγέθυνση,

κοιτάζοντάς την από μακριά, να νομίζουμε
πως το όριο είναι ξεκάθαρο, για μεγάλη όμως
μεγέθυνση, πλησιάζοντας με ένα συνεχώς και
ισχυρότερο μικροσκόπιο, θα αποκαλυπτόταν
η εγγενής ασάφεια, η αβεβαιότητα για το ακριβές
όριο ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο.

Δεν θα υπήρχε μια μαθηματική γραμμή
που χωρίζει το ένα χρώμα από το άλλο.
Τα δύο χρώματα θα διαχέονταν το ένα μέσα
στο άλλο σε αποχρώσεις του γκρίζου.

Εντελώς παρόμοιους συλλογισμούς θα μπορούσαμε να κάνουμε

χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα, αντί για τη μεγέθυνση
μιας φωτογραφίας, την ηλεκτρονική ενίσχυση.

Και εδώ θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αν τυχόν υπάρχει κάποια

ασάφεια στην ισχύ του Φυσικού Νόμου.

Ενισχύοντας συνεχώς και περισσότερο θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε

αν το όριο μεταξύ της ύπαρξης ενός όλο και πιο ασθενούς σήματος
και της απόλυτης απουσίας του είναι σαφές.

Λοιπόν στην πράξη τι συμβαίνει;

Textfeld: Και στις δύο περιπτώσεις τα όρια είναι ασαφή. 
Στη μικροσκοπία η εικόνα γίνεται "φλου" και στην ενίσχυση εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός "θόρυβος", ο οποίος καταπίνει στο τέλος τα πολύ ασθενή σήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις γνωρίζουμε

ποια είναι η πηγή γι αυτήν την ασάφεια.

Είναι η θερμική κίνηση που ενώ γνωρίζουμε
πως υπάρχει, συνήθως την ξεχνάμε.

Αν χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία των συσκευών μας,

τόσο σε ένα μικροσκόπιο όσο και σε έναν ενισχυτή,
η εικόνα γίνεται καθαρότερη.

Φταίει λοιπόν η θερμική κίνηση για την ασάφεια.

Μια κίνηση που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις συγκρούσεις,
οι οποίες αποτελούν τον κανόνα στη "ζωή" ατόμων και μορίων
και είναι η αιτία των περισσότερων φαινομένων.