Ο Φυσικός Νόμος

Παρατηρώντας ό,τι συμβαίνει γύρω μας,
συμπεράναμε πως για κάθε φαινόμενο, κάθε γεγονός,
υπάρχει ένας λόγος, μια αιτία που το προκαλεί.

Textfeld: Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς κάποια αιτία στον Κόσμο.

Τον τρόπο που συνδέεται η αιτία με το
αποτέλεσμα τον ονομάσαμε νομοτέλεια.

Textfeld: Αιτιοκρατία. Ντετερμινισμός.

Κάθε φορά που μελετούσαμε ένα φαινόμενο, ανακαλύπταμε
ότι κάποια νομοτέλεια οδηγούσε στην εμφάνισή του.

Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τη νομοτέλεια αυτή,
χρησιμοποιώντας το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε,
τη λειτουργία του εγκεφάλου μας.

Αναπτύξαμε ένα δικό μας τρόπο επικοινωνίας,

κατασκευάσαμε έναν κώδικα, τα μαθηματικά, που
βασισμένος σε μιαν άλλη δική μας πάλι επινόηση,
τη λογική, μας βοήθησε πάρα πολύ στη διατύπωση
των εκάστοτε αντιλήψεών μας για τη νομοτέλεια στη Φύση.

Συνεχίζουμε για αιώνες την προσπάθεια αυτή.

Αναπτύξαμε τις θετικές επιστήμες και τις εφαρμογές.
Είμαστε δικαιολογημένα υπερήφανοι για τις γνώσεις
και τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα.

Γνωρίζουμε ότι η περιγραφή που κάνουμε,

ο νόμος όπως εμείς τον διατυπώνουμε, είναι απλά μια απεικόνιση
της πραγματικής νομοτέλειας που ισχύει στη Φύση,

του Φυσικού Νόμου,

που λειτουργεί ανεξάρτητα από εμάς και τις παρατηρήσεις μας

και "αδιαφορεί" φυσικά εντελώς για το πώς εμείς τον περιγράφουμε.

Textfeld: Ο Φυσικός Νόμος είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται ή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο Κόσμος:

Ύλη, Ενέργεια, Χώρος, Χρόνος, Πληροφορία κτλ
και εκφράζει αυτή την ίδια τη φύση των υλικών αυτών.