Εισαγωγή

Η σελίδα αυτή είναι χωρισμένη σε τρεις περιοχές.

Θα μπορούσε να πει κανείς

πως αναφέρεται σε τρία επίπεδα:

1. Στο επίπεδο της κοινωνίας των ανθρώπων,

με το κείμενο

To αναπόφευκτο τέλος
ή
Μια νέα αρχή

2. Στο ατομικό επίπεδο,

με το διήγημα

Μεταξύ Ουρανού και Γης

3. Σε κοσμικό επίπεδο,

με το κείμενο

Αναγκαιότητα και ελευθερία
ή
Ποιος κυβερνάει επιτέλους αυτόν τον Κόσμο;

Όποιος ασχοληθεί και με τα τρία

αυτά αντικείμενα, θα βρει ίσως πως
υπάρχουν, παρά τη φαινομενική διαφορά
του αντικειμένου, αρκετές συγγένειες.

Ως τη σημαντικότερη θα θεωρούσα

την πρόκληση – πρόσκληση
να σκεφτούμε, η οποία φανερή ή
συγκεκαλυμμένη υπάρχει παντού.

Δεν ξέρω αν είναι προμελετημένο,

αλλά έχω την αίσθηση, πως
ο τρόπος της ζωής μας μας
οδηγεί στο να σκεπτόμαστε
συνεχώς και λιγότερο.

Σαν μια προσπάθεια να αντιταχθούμε

στον τρόπο αυτό σχεδιάστηκε
αυτή η σελίδα.

Πλαίσιο κειμένου: Μπορεί καμιά φορά η σκέψη 
να μας κουράζει, δεν
δίνει όμως και ευχαρίστηση;

Στο κάτω κάτω της γραφής αν κάτι
μας χαρακτηρίζει εμάς τους ανθρώπους,
είναι ακριβώς η ικανότητά μας να σκεπτόμαστε.

Επειδή πολλές από τις σκέψεις που θα διαβάσετε στα κείμενα αυτά έχουν τις βάσεις τους στην Θερμοδυναμική, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στον αναγνώστη που θα ήθελε να εμβαθύνει, να βρει περισσότερα στο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα:

Η Ύλη και η Ενέργεια
Εισαγωγή στις έννοιες της Θερμοδυναμικής

Για όσους έχουν γενικότερα ενδιαφέροντα που πάνε ακόμα βαθύτερα, θα συνιστούσα ιδιαίτερα το παράρτημα του βιβλίου από τη σελίδα 253 και μετά.