Το αναπόφευκτο τέλος
ή
Μια νέα αρχή

Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα με τον γενικό τίτλο :

Το αναπόφευκτο τέλος

γίνεται μια κατά το δυνατόν αντικειμενική αποτίμηση της σημερινής κατάστασης της
κοινωνίας μας και παράλληλα μια προσπάθεια εκτίμησης της μελλοντικής εξέλιξής της.

Επειδή η προοπτική αυτής της εξέλιξης δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική,
έχει γραφή η δεύτερη ενότητα με τον γενικό τίτλο:

Μια νέα αρχή

η οποία, χωρίς να έχει την αξίωση να υποδείξει, πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί
μια νέα κοινωνία, προσπαθεί να δείξει, πως θα μπορούσαμε να φανταστούμε
και άλλες διαφορετικές μορφές από την υπάρχουσα.

Θα διαπιστώσετε πως άλλα κεφάλαια έχουν έναν άμεσο, επίκαιρο χαρακτήρα,
όπως το κεφάλαιο Το παράδειγμα της Ελλάδας που αναφέρεται στην υπερχρέωση
των κρατών, και άλλα είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, μοιάζοντας ίσως γενικόλογα
και εκ πρώτης όψεως αδιάφορα.

Με βάση τον πίνακα περιεχομένων της κάθε ενότητας μπορείτε να μεταφερθείτε σε όποιο κεφάλαιο
σας τραβήξει το ενδιαφέρον με βάση τον τίτλο του.

Και μάλλον αυτό θα κάνετε στην αρχή, προκειμένου να πάρετε μια γεύση.

Σε κάποιους αρέσει, προτού ασχοληθούν με ένα μεγάλο
κείμενο ή ένα βιβλίο, να ρίξουν μια ματιά στο τέλος.

Αυτοί καλά θα κάνουν να μεταφερθούν κατ΄ ευθείαν στο κεφάλαιο
Η ευκαιρία, για να έχουν μια αίσθηση του πνεύματος όλου του κειμένου.

Αν θέλει όμως κανείς να καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει στον κόσμο, είναι αναγκασμένος
να δει όλα αυτά που συνδέονται με το αντικείμενο, που του τράβηξε την προσοχή του.

Αν δείτε, πως το θέμα σας ενδιαφέρει, καλά θα είναι να πιάσετε όλο το κείμενο από την αρχή,

γιατί είναι χτισμένο με μια εσωτερική λογική, που στήνει προοδευτικά τους συλλογισμούς

από τη βάση προς την κορυφή.

Σκοπός του είναι να προκαλέσει τον αναγνώστη να σκεφτεί ο ίδιος, για να βγάλει τα δικά του
συμπεράσματα και όχι να αναμασήσει, όπως κάνουμε συνήθως, αυτά με τα οποία μας ταΐζουν
καθημερινά όλα τα μέσα έντυπα και ηλεκτρονικά.

Το κείμενο αυτό έχει γραφτεί για αυτούς
που δεν φοβούνται να σκεφτούν.

Όσοι προτιμούν να έχουν όλο το κείμενο στον υπολογιστή τους ή
στο μηχάνημα ηλεκτρονικής ανάγνωσης μπορούν να "κατεβάσουν"
το αρχείο
politia gr.pdf.

Για όσους θέλουν να διαβάζουν από το τυπωμένο χαρτί, το κείμενο
έχει σελιδοποιηθεί έτοιμο για εκτύπωση.

Μπορείτε να τυπώσετε κατευθείαν το αρχείο politia gr.pdf σε χαρτί DIN A5
σε διπλή όψη και στη συνέχεια να το δέσετε.