Μεταξύ Ουρανού και Γης

Στο κείμενο αυτό γίνεται προσπάθεια

υπό το πέπλο ενός "ελαφρού διηγήματος" να
προσπελαστούν τα βασικότερα ερωτήματα,

από ένα όσο γίνεται ευρύτερο

αναγνωστικό κοινό.

Πρόκειται για:

·                 τη γνώση,

·                 την ευτυχία,

·                 την αγάπη,

·                 τη ζωή,

·                 το θάνατο και

·                 τη διαδικασία της ωρίμανσης,
τον αγώνα του ατόμου να ξεφύγει από τα
δεσμά των πρωτόγονων συναισθημάτων
όπως ο φόβος, ο θυμός, η ζήλια.

Καλό διάβασμα.

Όσοι προτιμούν να έχουν όλο το κείμενο στον υπολογιστή
τους ή στο μηχάνημα ηλεκτρονικής ανάγνωσης μπορούν να
"κατεβάσουν" το αρχείο
mythos gr.pdf.

Για όσους θέλουν να διαβάζουν από το τυπωμένο χαρτί, το
κείμενο έχει σελιδοποιηθεί έτοιμο για εκτύπωση.

Μπορείτε να τυπώσετε κατευθείαν το αρχείο mythos gr.pdf
σε χαρτί
DIN A5 σε διπλή όψη και στη συνέχεια να το δέσετε.