Μια λογική προέκταση

Μια που είναι έτσι,

και συμφωνήσαμε πως ο Φυσικός Νόμος
ορίζει την κατάσταση του Κόσμου στην επόμενη
στιγμή με την άπειρη, με την απόλυτη ακρίβεια
των μαθηματικών, τότε και

Textfeld: η κατάσταση του Κόσμου αυτή τη στιγμή 
ήταν απολύτως προδιαγεγραμμένη από την
κατάσταση της προηγούμενης στιγμής κι αυτή
από την προηγούμενή της και ούτω καθ΄ εξής.

Αυτό όμως το

"και ούτω καθ΄ εξής" πόσο πίσω πηγαίνει;

Μα, όσο πίσω θέλετε.

Η απόλυτη ακρίβεια των μαθηματικών,
μας επιτρέπει να τραβήξουμε την προέκταση
αυτή στο χρόνο όσο πίσω θέλουμε.

Γιατί όχι μέχρι την αρχή του χρόνου.

Ίσως είναι λιγάκι δύσκολο να μιλάμε

για την απόλυτη αρχή του χρόνου στον Κόσμο,
μια και δεν ξέρουμε ποια ήταν η κατάστασή του
πριν από τη μεγάλη έκρηξη,

Textfeld: η οποία πιστεύουμε πως έγινε πριν από 
περίπου δεκαπέντε δισεκατομμύρια χρόνια 
και η οποία αναγνωρίζεται γενικά ως η 
απαρχή της εξέλιξης που οδήγησε τον 
Κόσμο στη σημερινή του κατάσταση.

Θα μπορούσαμε όμως

να θεωρήσουμε ότι για τον συγκεκριμένο,
σημερινό Κόσμο που μελετάμε, η στιγμή
της μεγάλης έκρηξης αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό χρονικό ορόσημο,

στο οποίο έχουμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε τη
σχετική αρχή του χρόνου για το σύμπαν στο οποίο ζούμε.