Θα μπορούσαμε εντούτοις

να έχουμε και στην κατοικία και στη δουλειά μας
χειμώνα καλοκαίρι μια άνετη θερμοκρασία,
ας πούμε 25°C, χωρίς να ξοδεύουμε
ούτε σταγόνα πετρελαίου για θέρμανση ή ψύξη των χώρων.

Για να γίνει αυτό αρκεί

να κάνει κανείς αυτό που λέγεται
Pasivhaus.

Να μονώσει καλά το κτήριο

και να ανανεώνει τον αέρα στους χώρους
περνώντας τον από έναν εναλλάκτη θερμότητας.

Αυτό είναι όλο,

και αυτό θα έπρεπε να κάναμε,
το ταχύτερο δυνατό.

Αν ήμασταν εχέφρονες βέβαια.