Πώς μπορούμε να προστατευθούμε;

Υπάρχουν διάφορες απόψεις.

      Ο ένας προτείνει την επανάσταση,

      ο άλλος τις διαδηλώσεις,

      ο τρίτος τον δρόμο μέσω των ούτω αποκαλουμένων
ελευθέρων εκλογών και του κοινοβουλίου.

Χαμένος κόπος και κυρίως χαμένος χρόνος.

Πρόκειται να κινητοποιήσουμε τις μεγάλες μάζες;

Οι μεγάλες μάζες βρίσκονται από καιρό στα χέρια του συστήματος.

Εκεί αισθάνονται ασφαλείς και δέχονται ευχαρίστως να χειραγωγούνται.

Και κάτι ακόμα βασικό.

Οι καιροί που οι μεγάλες μάζες
καθόριζαν τον ρουν της ιστορίας
(αν υπήρξαν ποτέ τέτοιοι καιροί),
έχουν παρέλθει από πολλού.

Σήμερα την πορεία την καθορίζουν
οι αποφάσεις των Think Tanks.

Και τέτοια Think Tanks χρειαζόμαστε,
αν θέλουμε να έχουμε κάποια ελπίδα.

Δεν πρόκειται για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες,
παρά μόνο για μια χούφτα ανθρώπων.

Επιστροφή                                  Περιεχόμενα                                Συνέχεια