Αν η καμπύλη αυτή έδειχνε τη θερμοκρασία
του αντιδραστήρα στο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ,

δεν θα έπρεπε ο υπεύθυνος ασφαλείας
να πατήσει το κουμπί του συναγερμού,
για να προλάβει ο κόσμος να αδειάσει την περιοχή,
όσο υπάρχει ακόμα καιρός;

Αν το μανόμετρο έδειχνε πως η πίεση στα καζάνια του βαποριού
συνεχώς ανεβαίνει όλο και πιο γρήγορα,

δεν θα έπρεπε ο καπετάνιος να δώσει την εντολή
για εγκατάλειψη του σκάφος,
προτού τιναχτεί το καράβι στον αέρα;