Όχι μόνο η οικονομία μας όπως φαίνεται ωφελείται,
αλλά και η θέση μας γενικότερα ενισχύεται,
εφόσον εξαιτίας της τρομοκρατίας

θα "αναγκαστούμε"

να πάρουμε τα αυστηρότερα μέτρα, που από καιρό έχουμε
σχεδιάσει και απλώς περιμένουμε την αφορμή,
για να τα εφαρμόσουμε