Αλήθεια, δεν είναι περίεργο που ούτε ένας φιλόσοφος,
ούτε παλιός, ούτε νέος, ούτε από τη Δύση
ούτε από την Ανατολή δεν κήρυξε ποτέ, πως ο άνθρωπος

θα είναι τόσο πιο ευτυχισμένος, σε όσο μεγαλύτερη χλιδή ζει;