Στις ένοπλες ενέργειες των τελευταίων ετών, στις οποίες αναφερόμαστε,
έχει επιβληθεί σκόπιμα η χρήση του παραπλανητικού όρου "πόλεμος",
προκειμένου να τους προσδοθεί κάποια επίφαση νομιμότητας.

Πόλεμος γίνεται ανάμεσα σε κράτη που
μπορούν να πλήξουν το ένα το άλλο.

Όταν ένα στρατιωτικά πανίσχυρο κράτος ή ένας συνασπισμός κρατών,
όπως στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ,
χρησιμοποιεί την ασύγκριτη στρατιωτική του υπεροχή,
για να εισβάλλει σε μια ουσιαστικά ανυπεράσπιστη χώρα,

αυτό δεν λέγεται πόλεμος, λέγεται επιδρομή.