Για τη δουλειά ήταν οι δούλοι.

Και αντιστοιχούσαν κάπου 10 δούλοι σε έναν ελεύθερο.

Μας σοκάρει σήμερα αυτό, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε πως

οι δούλοι τότε ήταν αυτό, που είναι σήμερα για 'μας οι μηχανές.

Και ίσως σήμερα να αντιστοιχούν στον καθένα από εμάς,
σε ότι αφορά την ισχύ των μηχανών, 100 ή 1000 δούλοι.