Δεν είναι μόνο το γιγαντιαίο μέγεθος των ποσών που παίζονται
στο ύψος των δισεκατομμυρίων και το απίστευτο γεγονός
ότι τα ποσά αυτά συνεχώς αυξάνονται, ενώ οι μετοχές πέφτουν.

Το διάγραμμα 8 προσφέρει την απόδειξη,
πως το παιγνίδι αυτό των δισεκατομμυρίων το παίζουν λίγοι.

Αυτό που εντυπωσιάζει στο διάγραμμα είναι η τεράστια διακύμανση των τιμών.
Τη μια μέρα έχουν παιχθεί 8 δισεκατομμύρια, την άλλη μόνο ένα.

Αυτό εξηγείται μόνο από το γεγονός ότι οι παίκτες που παίζουν τα τεράστια
ποσά είναι λίγοι. Χτες έπαιξαν τα πολλά τους λεφτά, σήμερα δεν έπαιξαν.

Αν οι παίκτες ήταν πολλοί, θα εξισορροπούνταν αυτές οι διαφορές,
γιατί στη θέση αυτών που δεν έπαιξαν σήμερα, θα έπαιζαν κάποιοι άλλοι.

Όσο ποιο πολλοί είναι οι παίκτες, τόσο ομαλότερη είναι η καμπύλη.

Όσο λιγότεροι είναι, τόσο μεγαλύτερες γίνονται οι διακυμάνσεις από τη μια μέρα στην άλλη.

Το παιγνίδι των δισεκατομμυρίων είναι παιγνίδι για λίγους.