Η νομοτέλεια του φαινομένου είναι τέτοια.

Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα
φαινόμενα που συνεχώς επιταχύνονται.
Εμπεριέχουν το νόμο της συνεχούς επιτάχυνσης.

Κι αυτό γιατί η ταχύτητα της αύξησης είναι ανάλογη με το μέγεθος που αυξάνεται.

Στον πληθυσμό για παράδειγμα, είναι φανερό
ότι η αύξησή του είναι ανάλογη με τον αριθμό των ατόμων.

Λίγα άτομα,

λίγοι γονείς, λίγα παιδιά,
μικρή ταχύτητα αύξησης του πληθυσμού.

Πολλά άτομα,

πολλοί γονείς, πολλά παιδιά,
μεγάλη ταχύτητα.

Πριν από ένα χρόνο, που ο πληθυσμός ήταν μικρότερος από σήμερα,

η ταχύτητα αύξησης ήταν πιο μικρή.

Του χρόνου, που ο πληθυσμός θα έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο,

η ταχύτητα θα είναι ακόμα πιο μεγάλη.