Το Club of Rome (http://www.clubofrome.org).

Ασχολείται με θέματα σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η πρώτη μελέτη που δημοσίευσε αναφερόταν ακριβώς στα όρια της ανάπτυξης:

THE LIMITS TO GROWTH, Dennis L. Meadows et al.,
Universe Books, New York, 1972.

Σχετικά πρόσφατα εξέδωσε μια νεότερη μελέτη πάνω στο ίδιο θέμα:

LIMITS TO GROWTH – THE 30-YEAR UPDATE, Dennis Meadows et al.,
Chelsea Green, 2004.