Η ζωή είναι ένα φαινόμενο συνυφασμένο με την κατανάλωση ενέργειας.

Αυτό είναι μια συνέπεια του δευτέρου θερμοδυναμικού αξιώματος.

Η ζωή μπορεί να διατηρηθεί μόνο με συνεχή κατανάλωση ενέργειας.

Δεν μπορεί να υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα
που να αυξάνεται κιόλας και να πολλαπλασιάζεται,
αν δεν τροφοδοτείται συνεχώς με ενέργεια.

Αν μάλιστα

κουνάει χέρια και πόδια, και μιλάει,
και ανεβαίνει και σκάλες, και διατηρεί
το σώμα του σε θερμοκρασία
διαφορετική από του περιβάλλοντος,
τότε παρεμβαίνει και το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα
και απαιτεί κατανάλωση ενέργειας ακόμα πιο μεγάλη.

Τα φυτά παίρνουν την απαραίτητη ενέργεια
ως φωτεινή ενέργεια κατ' ευθείαν από τον ήλιο.

Τα ζώα την παίρνουν ως χημική ενέργεια με την τροφή τους.

Με το θαύμα της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν τα φυτά
το διοξείδιο του άνθρακος σε φυτικό ιστό και αποθηκεύουν
και χημική ενέργεια με τη μορφή υδατανθράκων.

Κανείς άλλος εκτός από τα φυτά δεν μπορεί να αξιοποιήσει
κατ' ευθείαν την ενέργεια του ήλιου.

Όλοι οι υπόλοιποι που ζούμε επάνω στη Γη,
παίρνουμε έτοιμη χημική ενέργεια και ζούμε
αμέσως ή εμμέσως εις βάρος των φυτών.