Από το σείω: κουνάω (σεισμός) και άχθος: φορτίο (αχθοφόρος)