Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το χρέος των διαφόρων
κρατών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://www.economist.com/content/global_debt_clock

Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαιτέρως διδακτικά.
Ιδίως αν έχετε καιρό να κάνετε συγκρίσεις.

Να συγκρίνετε για παράδειγμα το χρέος της Ελλάδας
με το χρέος άλλων κρατών.

 

 

Ολικό χρέος σε δισεκατομμύρια $

Χρέος ανά κάτοικο σε χιλιάδες $

Χρέος ως προς
το ΑΕΠ %

Ελλάδα

380

35

126

Γερμανία

2.352

28

75

Γαλλία

2.023

33

81

Ιταλία

2.324

39

118

Bέλγιο

436

41

99

Η.Π.Α.

8.777

28

60

Ιαπωνία

10.476

83

196