Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

αναζωπυρώθηκε η διαμάχη
και τα "στρατόπεδα" κάλεσαν

ξανά τους οπαδούς "υπό τα όπλα".

Τι είχε συμβεί;

Οι νευροφυσιολόγοι βρήκαν πως,

προτού να είμαστε σε θέση να πούμε

πως αποφασίζουμε κάτι, ήδη κάπου
150 ms νωρίτερα, έχει εμφανιστεί
στα νευρικά κύτταρα το ηλεκτρικό
σήμα που συνδέεται με τη δράση.

Αντί να κάτσουν να σκεφτούν πάνω στο εύρημά τους,

να αναρωτηθούν δηλαδή, ποιος μηχανισμός
συνδέει τη λήψη της απόφασης με την
συνειδητοποίηση πως η απόφαση πάρθηκε,
έβγαλαν αμέσως το συμπέρασμα πως
την απόφαση δεν την παίρνουμε εμείς.

"Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε,
αλλά θέλουμε ό,τι κάνουμε".

Αυτή η προκλητική διατύπωση ήταν που

άναψε πάλι τη φωτιά.

Πάνω στην ορμή της μάχης εντούτοις ξέχασαν

να μας πουν:

Αν την απόφαση δεν την παίρνουμε εμείς,

τότε ποιος την παίρνει;

Είναι υπερφυσικές δυνάμεις ή ο Φυσικός Νόμος;

 Αν είναι ο Φυσικός Νόμος, τότε η απόφαση έχει παρθεί
ήδη κατά τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης.