Έχουμε κάπου 1014 ή 1015 συνάψεις,

που συνδέουν μεταξύ τους
τα 1012 ή 1013 νευρικά μας κύτταρα.