Αν θα θέλαμε να υπολογίσουμε χοντρικά

πόσες συγκρούσεις έχει υποστεί μέχρι τώρα στη ζωή του ένα σωμάτιο,
θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το ότι οι συγκρούσεις ενός μορίου
αερίου σε κανονική θερμοκρασία και πίεση είναι της τάξεως των 1010
στο δευτερόλεπτο.

Στο υγρό βρίσκονται στην ίδια τάξη μεγέθους.

Εκεί που είναι πολύ περισσότερες είναι στο εσωτερικό ενός αστεριού.

Εκεί ξεπερνάμε το 2×1017.

Στην αρχική πύρινη σφαίρα της μεγάλης έκρηξης
πρέπει να ήταν ακόμα περισσότερο.

Στον διαστρικό χώρο,

όπου βρέθηκε το σωμάτιό μας κάποιες φορές, πολύ λιγότερο.

Αν δεχόμαστε λοιπόν κάποιο μέσο όρο στα 2×1015

δεν θα κάναμε μάλλον μεγάλο λάθος.

Με τόσες συγκρούσεις το δευτερόλεπτο,

για τα 5×1017s της ιστορίας του Κόσμου,
μπορούμε να πούμε πως

κάθε σωμάτιο πρέπει να έχει υποστεί μέχρι
σήμερα κάπου 1033 συγκρούσεις.