Περίπου 1021.

Σε 18 ml νερού βρίσκονται 6×1023 μόρια.

Μια μεγάλη σταγόνα (από σταγονόμετρο) είναι περίπου 0, 05 ml.

Οι σταγόνες της βροχής είναι συνήθως μικρότερες.