Στην περίπτωση του νευρικού συστήματος

των εντόμων έχει βρεθεί, πως αρκεί να φτάσει
ένα μονάχα μόριο της κατάλληλης φερομόνης
στο αισθητήριο του, ώστε να τεθεί ολόκληρο
το έντομο σε "συναγερμό".

Αναλογία μάζας του μορίου ως προς το έντομο:

όσο περίπου και ενός ανθρώπου
με ολόκληρη τη Γη.