Στον ύπνο, όταν ο έλεγχος του κριτικού τμήματος

δεν είναι τόσο αυστηρός, βρίσκουν την
ευκαιρία να προβληθούν μέσω του ονείρου.

Αυτή την κατάσταση ελαττωμένου ελέγχου,

μπορούμε να την προκαλέσουμε
και με χημικά μέσα (π.χ. αλκοόλ).

Τότε εμφανίζονται συλλογισμοί και συμπεριφορές

με μεγάλο ποσοστό αυθορμητισμού
και "ελευθερίας". 

Η διαδικασία αυτή του κριτικού ελέγχου

ίσως γίνεται λιγότερο ή περισσότερο
αυστηρά από άτομο σε άτομο.

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε,

πως στους καλλιτέχνες για παράδειγμα
ο έλεγχος είναι πιο ελαστικός.